tsaomckown

TsAO من عند Thiruvanaikoil, Tamil Nadu, الهند من عند Thiruvanaikoil, Tamil Nadu, الهند

قارئ TsAO من عند Thiruvanaikoil, Tamil Nadu, الهند

TsAO من عند Thiruvanaikoil, Tamil Nadu, الهند

tsaomckown

سر جيد

tsaomckown

گراهام گرین یکی از نویسندگانی ست که در زبان فارسی از لحاظ شرایط و مترجم گرفتار بدشانسی شده و آن گونه که شایسته اش بوده، به خواننده ی فارسی زبان معرفی نشده. به عنوان مثال دو اثرش "مرد دهم" و "وزارت ترس" با نثر سنگین مترجم صاحب نامی چون پرویز داریوش به فارسی برگردانده شده که از زبان گراهام گرین فاصله ی بسیار دارد. برای شناخت شخصیت و آثار گراهام گرین، "مردی دیگر" اثر "ماری فرانسواز آلن"، توصیفی ست چند بعدی و گویا؛ مصاحبه ای روان شناختی در شناساندن نویسنده ای پیچیده و افسونگر. گویا این کتاب را خانم فرزانه ی طاهری به فارسی برگردانده. این برگردان را ندیده ام اما خواندن توام با دقت کتاب را به علاقمندان توصیه می کنم. سایه گریزان، توسط پرویز داریوش به فارسی برگردانده شده است